Politika Privatnosti

POSETOM I KORIŠČENJEM WEB SAJTA TOPSAJT.RS
PRIHVATATE USLOVE I PRAVILA POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika Privatnosti

TOPSAJT – INTO d.o.o., Kralja Petra 45, 11000 Beograd, kao rukovalac podataka, pre prikupljanja i obrade podataka o ličnosti u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podtaka o ličnosti, ovim putem obaveštava o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

Informacije koje prikupljamo

Javni podaci

Moguće je da posetite i koristite naš sajt bez otkrivanja Vašeg identiteta ili nekih drugih podataka koji se odnose na njega.

Prilikom posete našem veb-sajtu, uzimajući u obzir prirodu Interneta, prikupljaju se podaci koji evidentiraju korisnike, ali sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju određene osobe i predstavljaju statističke pokazatelje koji se koriste za poboljšanje kvaliteta veb-sajta. Takve informacije mogu uključivati ime pretraživača na Internetu, broj poseta, prosečno vreme provedeno na stranici, tip računara i tehničke informacije o konekciji koju korisnik koristi prilikom posete veb-sajtu, kao što su operativni sistem i isporučilac Internet usluga, IP (Internet Protocol) adresa koju dodeljuju provajderi koji su različiti za svakog Internet korisnika kao i slične informacije.

Lični podaci

Koje vrste podataka o ličnosti koristimo?

LIČNI PODACI za kontakt kao što su ime, prezime, adresa, elektronska pošta, broj telefona.

PODACI O POSLOVNIM KONTAKTIMA: kao što su adresa privrednog subjekta, poslovna elektronska pošta.

PODACI O UGOVORU: kao što je sadržaj ugovora o poslovnoj saradnji.

INFORMACIJE O PLAĆANJU: zahtevi za nadoknadu štete, plaćanje obaveza iz ugovora

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke čuvamo određeno vreme dok su potrebni za svrhu obrade, nakon čegaih brišemo ili onemogućavamo pristup – postaju anonimni.
Kriterijumi na osnovu kojih je određeno vreme za koje se podaci čuvaju su:
– Dužina trajanja vašeg ugovornog odnosa
– Sve dok imamo uspostavljene odnose sa Vama
– Prema zakonskim uslovima koji se primenjuju na nas

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Prilikom korišćenja određenih funkcionalnosti (aplikacija, zahteva) na našem sajtu u kontakt formi, zahteva za dobijanje novosti, informacija i promocija… TOPSAJT obrađuje vaše lične podatke (lične podatke o identitetu i kontakt informacije) samo ako ste ih dobrovoljno dali na našoj internet stranici radi korišćenja naših usluga i proizvoda. Ovi lični podaci mogu uključivati ime, prezime, e-mail, broj telefona i / ili druge kontakt informacije i koristiće se u skladu sa politikom privatnosti i svrhom u koju ste ih ostavili.
Svrha obrade podataka/pravni osnov: Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:
– IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu
– datum i vreme pristupa
– ime i URL preuzete datoteke
– internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL)
– pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera
Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:
– obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze
– obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije
– procena bezbednosti i stabilnosti sistema
Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka oličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navede svrhe obradepodataka.
Primaoci/kategorije primaoca: Generalno ove podatke ne prenosimo trećim licima
Rok čuvanja/kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka: Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.
Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6), Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Smatramo da je interes za optimizacijom naše internet stranice opravdan u smislu gore pomenute odredbe. Pročitajte više o kolačićima.

Obrada podataka koje nam dostavljate e-mailom

Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, postupamo poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno Vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na Vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili Vaše zadovoljstvo kao korisnika naše internet stranice.

Ako učestvujete u nekoj od naših anketa, takvo učestvovanje je dobrovoljno. Kod anonimnih anketa ne čuvamo podatke koji omogućavaju da zaključimo ko je učesnik ankete. Čuvamo samo datum i vreme Vašeg učešća. Svaki lični podatak koji ste nam dali putem ankete smatramo dobrovoljno datim i čuvamo ih u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Molimo Vas da u slobodna polja ne unosite imena ili slične podatke, što bi nam omogućilo da zaključimo o kome se radi bilo da je reč o Vama ili drugim licima. U slučaju da ste dali saglasnost za sprovođenje ankete, pravni osnov za obradu podataka se zasniva na Vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete Vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Detalji o obradi podataka u vezi anketa su regulisani pravilima zaštite podataka svake pojedinačne ankete.

Rezultati naših anketa se načelno koriste samo za naše potrebe. Generalno ne prosleđujemo te podatke trećim licima, osim ako ste nam za to dali izričitu saglasnost.

Obrada podataka u reklamne svrhe

Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, postupamo poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno Vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na Vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili Vaše zadovoljstvo kao korisnika naše internet stranice.
U svakom trenutku i potpuno besplatno možete da uložite prigovor na obradu podataka u gore pomenute svrhe i to putem svakog kanala komunikacije. Nakon što uložite prigovor nećemo više obrađivati Vaše podatke pri čemu prigovor ne utiče na obradu koja je vršena na osnovu pristanka pre prigovora. U tu svrhu je dovoljno da pošaljete e-mail ili pismo putem pošte na našu kontakt adresu.
Ukoliko uložite prigovor, Vaša kontakt adresa biće blokirana za dalju obradu podataka u reklamne svrhe. Napominjemo da se u izuzetnim slučajevima, čak i nakon prijema Vašeg prigovora, može dogoditi poneka pošiljka reklamnog materijala. To je tehnički uslovljeno vremenom koje je potrebno za pripremu reklamnog materijala i ne znači da ne poštujemo Vaš prigovor. Hvala Vam na razumevanju.

Obrada podataka kod prijave za newsletter

Imate mogućnost da se na našoj internet stranici prijavite za naš newsletter. Ako ste pristali da primate naš newsletter, koristimo Vašu e-mail adresu i eventualno Vaše ime za slanje informacija o promocijama, nagradnim igrama/ konkursima, novostima i ponudama. Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera.

Vašu saglasnost za prijem newslettera ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr.  na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem newslettera. Link za odjavu možete naći na kraju svakog newslettera. Ukoliko opozovete pristanak obrisaćemo Vaše podatke.

Politika privatnosti - Vaša prava

Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:
– pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

– pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

– pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
– pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
– pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Politika privatnosti: ova pravila o zaštiti ličnih podataka se odnose na internet stranicu topsajt.rs i na obradu podataka od strane nas kao rukovaoca podataka: TOPSAJT - INTO d.o.o., Kralja Petra 45, 11000 Beograd

Pre Nego  Što Odete ...

Znamo da nije lako doneti odluku brzo u minut ili dva. Izrada web sajta i Prezentovanje na internetu je kompleksnija tema.

Iz tog razloga  Pozivamo Vas na (on-line) sastanak na kome bismo se mogli upoznati detaljnije porazgovarati

DOZVOLITE DA SE UPOZNAMO I PORAZGOVARAMO

SAČEKAJTE

TEL: 011 40 45 201

Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. 

Korišćenjem ovog sajta se slažete sa korišćenjem kolačića (cookies)

Više o tome možete pronaći u našoj Politici privatnosti i Kolačićima